Mr sci.dr Snežana Babić

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Završila je specijalizaciju  1982. godine. Magistrirala je sa temom iz strabologije 1986. godine. Autor je više stručnih članaka. Gostovala je u medijima.
1999. godine je osnovala privatnu ordinaciju koja je 2003. godine prerasla u polikliniku kao porodična delatnost. Radi osnovnu očnu patologiju.
Bavi se određivanjem i korekcijom refrakcionih anomalija i presbiopije oka, kao i fitovanjem kontaktnih sočiva.
Posebna delatnost je rad sa decom, lečenje slabovidosti i razrokosti kod dece kao i ortoptičko pleoptička terapija.

 

 

Ass.dr.sci.med. Vesna Marić

Konsultant glaukomatolog je Ass. dr Vesna Marić, stalno zaposlena na Klinici za očne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u Beogradu od 2010. godine, na odeljenju glaukoma. Bavi se dijagnostikom i lečenjem glaukoma kako kod odraslih tako i kod dece. Iz oblasti glaukoma usavršavala se u Moorfields Eye Hospital u Londonu, potom u Univerzitetskoj Klinici u Hamburgu-Eppendorf u Nemačkoj, Ženevi, Pragu, Majncu, Beču, Salzburgu. Asistent je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na Medicinskom Fakultetu iz oblasti glaukoma 2019. godine. Redovno učestvuje na domaćim i stranim oftalmološkim kongresima. Autor i koautor je u više naučnih i stručnih radova iz oblasti kojom se bavi. Aktivni je predavač na mnogim stručnim predavanjima u sklopu KME. Član je SLD-a, Član Udruženja oftalmologa Srbije, Član Udruženja glaukomatologa Srbije, Član Evropskog Udruženja glaukomatologa.

 

Doc.Univ.dr sci med Srđan Babić

Vaskularni hirurg, asistent na katedri Hirurgija sa anestezijom na Medicinskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Doktorirao iz Vaskularne hirurgije sa angiologijom sa temom: “ Early and long-term comparation of surgical and endovascular treatment of unilateral aterosclerotic iliac artery lesion in patients younger than 50 years of age” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Magistrirao iz Vaskularne hirurgije sa angiologijom sa temom: “Atherosclerosis among patients younger than 50 – incidence and risk factors” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Mr sci.dr Dušan Babić

Vaskularni i opšti hirurg

Specijalista opšte Vaskularne hirurgije za odrasle.Diplomirao 1974 Godine na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

1982. godine specijalizacija

1985. godine magistratura.

Završio mnogobrojne struče edukacije u zemlji i inostranstvu.Autor mnogobrojnih stručnih članaka na temu Vaskularne hirurgije.

ZAKAŽITE PREGLED

Budite i Vi među mnogobrojnim pacijentima, koji su se odlučili za nas. Zakazivanje termina je obavezno, usled velikog obima posla. Nakon popunjavanja forme, očekujte naš odgovor u kratkom vremenskom roku.