Očna Poliklinika

Očna poliklinika pruža sledeće usluge:

 • Specijalistički pregled: opšti pregled na biomikroskopu, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna
 • Kompjutersko određivanje dioptrije, provera vida na daljinu i blizinu
 • Prepisivanje naočara i kontaktnih sočiva
 • Obuka za nošenje kontaktnih sočiva i redovni pregledi i praćenje nosioca kontaktnih sočiva
 • Preporuka lekara za odgovarajuću vrstu dioptrijskih stakala
 • Sistematski pregledi dece i odraslih
 • Pregledi dece uz kompletnu obradu na razrokost i slabovidost
 • Lečenje razrokosti i slabovidosti
 • Lečenje poremećaja vida uzrokovanih dugotrajnim radom na računaru
 • Ortoptičko/pleoptičke vežbe
 • Komjuterizovano vidno polje (KVP)
 • Uzimanje brisa oka i analiza brisa oka sa antibiogramom
 • Male intervencije/operacije na kapcima i propiranje suznih kanala
 • Subspecijalistički pregledi: za glaukom, bolesti retine i žute mrlje
 • Otklanjanje sekundarne katarakte (capsulatomia)

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Tim poliklinike JATROS broji stručnjake na različitim poljima, a sve sa ciljem pružanja izvanrednih usluga koji će svim pacijentima olakšati funkcionisanje i pružiti srećniji život. Ulaganje u stručni kadar je ključno za efikasan rad.

Mr sci.dr Snežana Babić
Mr sci.dr Snežana BabićSpecijaista oftalmologije i strabologije
Direktor poliklinike, završila specijalizaciju iz oftalmologije. Bavi se određivanjem i korekcijom refrakcionih anomalija i presbiopije oka, kao i fitovanjem kontaktnih sočiva.
Posebna delatnost je rad sa decom, lečenje slabovidosti i razrokosti kod dece kao i ortoptičko pleoptička terapija.
Doc.Univ.dr sci med Srđan Babić
Doc.Univ.dr sci med Srđan BabićVaskularni hirurg
Vaskularni hirurg, asistent na katedri Hirurgija sa anestezijom na Medicinskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Doktorirao iz Vaskularne hirurgije sa angiologijom sa temom: “ Early and long-term comparation of surgical and endovascular treatment of unilateral aterosclerotic iliac artery lesion in patients younger than 50 years of age” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ass.dr.sci.med. Vesna Marić
Ass.dr.sci.med. Vesna MarićKonsultant glaukomatolog
Stalno zaposlena na Klinici za očne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u Beogradu od 2010. godine, na odeljenju glaukoma. Bavi se dijagnostikom i lečenjem glaukoma kako kod odraslih tako i kod dece. Usavršavala se u Londonu, Hamburgu, Ženevi, Pragu, Majncu, Beču, Salzburgu.
Mr sci.dr Dušan Babić
Mr sci.dr Dušan BabićVaskularni i opšti hirurg
Specijalista opšte Vaskularne hirurgije za odrasle.Diplomirao 1974 Godine na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

1982. godine specijalizacija

1985. godine magistratura.

Završio mnogobrojne struče edukacije u zemlji i inostranstvu.Autor mnogobrojnih stručnih članaka na temu Vaskularne hirurgije.