OCT kod glaukoma

OCT (Optička Koherentna Tomografija) je neinvazivna metoda pregleda, koja omogućava vidljivost svih slojeva retine i vidnog živca. Pomaže u otkrivanju ranih promena u sloju nervnih vlakana kod pacijenata sa glaukomom. Smatra se da OCT može otkriti glaukom u ranoj fazi, pre nego što se pojave defekti u vidnom polju. Zbog toga je ovaj pregled obavezan ukoliko nismo sigurni da li osoba ima ili nema glaukom.

Procedura je bezbolna i traje nekoliko minuta.