• Opšti kardiološki pregled
  • Ultrazvuk srca
  • Lečenje povišenog pritiska
  • Dijagnostika i lečenje poremećaja srčanog ritma

EKG

  • Ultrazvuk srca sa color dopplerom
  • 24-satni Holter monitoring EKG-a
  • 24-satni Holter monitoring krvnog pritiska
  • Terapija arterijske hipertenzije
  • Lečenje poremećaja srčanog ritma

STRUČNOST

Wave

Preko 25 godina iskustva u radu i ulaganja u stručno znanje i iskustvo.

ODGOVORNOST

Wave

Odgovorno i etično pristupanje svakom slučaju i individualnosti pacijenta.

POSVEĆENOST

Wave

Saosećajnost, aktivno slušanje i stvaranje odnosa poverenja sa pacijentom.