Laserski Tretman Vena

Endovenska laser ablacija (EVLA) predstavlja minimalno invazivnu intervenciju koja koristi energiju lasera za tretman obolelih površnih vena. Primarni i osnovni cilj lečenja ovim vidom terapije je lečenje glavnih površinskih vena: velika safenska, mala safenska, akcesorna safenska vena kao i perforatorne vene.  Sam mehanizam dejstva lasera se zasniva na konceptu selektivne fototermolize, odnosno  zatvaranju obolele vene pod dejstvom selektivne toplote i svetlosne energije.

INTERVENCIJA

Pre same procedure označe se obolele vene pod kontrolom ultrazvuka. Procedura se radi u lokalnoj anesteziji tako što se u obolelu venu pod kontrolom ultrazvuka uvede laser fiber koji emituje odgovarajuću energiju u cilju zatvaranja obolele vene. Procedura je ambulantnog tipa a pacijent po završenoj intervenciji odlazi kući bez potrebe za ležanjem u bolnici. Već trećeg do četvrtog dana se vraća normalnim aktivnostima uz izbegavanje težih fizičkih aktivnosti do dve nedelje posle intervencije.

Prednosti laserske intervencije

  • Izbegnavanje otvorene hirurgije
  • Bez periduralne ili opšte anestezije
  • Ne zahteva bolničko lečenje
  • Oslobađanje od simptoma venske bolesti
  • Prevencija komplikacija venske bolesti
  • Minimalno invazivna procedura
  • Kraće trajanje procedure u odnosu na otvorenu hirurgiju
  • Visoka stopa uspešnosti (preko 98%)