Glaukom je jedan od vodećih uzroka slepila u svetu. Nastaje kad ima previše tečnosti u oku obično zato što su izvodni kanalići zapušeni. Pošto se tečnost koja ne može da istekne iz oka I dalje stvara, ona se nagomilava u oku I nastaje povišen očni pritisak. Očni pritisak gura očni živac preko koga se prenose signali odnosno slike od oka do mozga.

LASERSKO LEČENJE GLAUKOMA

 

To je procedura lečenja glaukoma otvorenog ugla. Tehnika se sastoji od delovanja laserskog snopa na trabekularnu mrežu komornog ugla i olakšavanje oticanja očne vodice iz prostora prednje očne komore, što dovodi do snižavanja očnog pritiska. Može da se primenjuje kod pacijenata koji već koriste kapi za glaukom ili kod onih kod kojih je novootkriven.