• Pregled opšteg hirurga
  • Operacija Hemoroida
  • Operacija kile – tretman
  • preponskih i ventralnih hernia sa ili bez mrežice.
  • Pilonidalni sinus (urasla dlaka trtične regije)
  • Uklanjanje tumora kože (ateroma, fibroma, mladeža, lipoma) – u uslovima lokalne anestezije po principima estetske hirurgije uklanjaju se tumori kože, uz prethodnu konsultaciju dermatologa u slučaju mladeža.
  • Obrada uraslih noktiju (Unguis incarnatus) – u uslovima lokalne anestezije tretman uraslog nokta sa delimičnim ili potpunim uklanjanjem nokatne ploče.
  • Previjanje malih rana
  • Previjanje velikih rana
  • Skidanje konaca